Min IP-test: Hva er min IP-adresse ?

IP-informasjon - Hvilken IP-adresse bruker du for å koble til denne siden?

Sjekk om du også har en IPv6-adresse.

Om My IP Address Checker

Denne siden viser din nåværende IP-adresse.

En IP-adresse, som står for Internet Protocol adresse, er en numerisk etikett som tildeles hver enhet som deltar i et datanettverk som bruker Internet Protocol for kommunikasjon. Disse numrene er vanligvis strukturert som sett med tall, adskilt av punktum eller kolon.

Ettersom den globale tilgangen på IP-adresser går tom, forblir Internet Protocol den mest brukte og anerkjente metoden for nettverkskommunikasjon. Utviklingen og distribusjonen av dens etterfølger, IPv6, har begynt for å møte den økende etterspørselen etter IP-adresser. Den forrige standarden, IPv4, begynner å gå tom for IP-adresser.

Home / ASN-oppslag / Hva er min ISP? / Mitt vertsnavn / IP oppslag / IP-plassering / / VPN: Skjul min IP / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / VPN Detection / IP Webhosting / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP

Vi kan tjene en provisjon for å bringe deg inn som kunde. Denne siden ble opprettet på engelsk og oversatt til andre språk, noe som kan føre til oversettelsesfeil. Vennligst ta dette i betraktning.