Moj IP test: Koja je moja IP adresa?

IP informacije - Koju IP adresu koristite za povezivanje s ovom stranicom?

Provjerite imate li također IPv6 adresu.

O My IP Address Checker

Ova stranica prikazuje vašu trenutnu IP adresu.

IP adresa, što znači internet protokol adresa, je numerička oznaka koja se dodjeljuje svakom uređaju koji sudjeluje u računarskoj mreži koja koristi internet protokol za komunikaciju. Ovi brojevi obično su strukturirani kao skupovi brojeva, odvojeni točkama ili dvotačkama.

Kako se globalna zaliha IP adresa smanjuje, internet protokol ostaje najkorištenija i najpriznatija metoda za mrežnu komunikaciju. Razvoj i primjena njegovog nasljednika, IPv6, započeli su kako bi zadovoljili rastuću potražnju za IP adresama. Prethodni standard, IPv4, počinje ostajati bez IP adresa.

Home / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / VPN Detection / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP

We can earn a commission for bringing you on as a customer. This site was created in English and translated in other languages, which could lead to translation errors. Please keep this in mind.